Dorm Resident Director Telephone Extension in campus (direct dial) Night-shift contact numbers
Men 1st Dorm Chien-Hsin Chen
Yi-Hsiang Cheng
(02)3366-6200
(02)3366-6300
66300
66200
(02)3366-3366
# 16346
2nd Dorm Guo-Chang Yen
Chien-Hua Yu
(02)3366-8297
(02)3366-8294
68297 (02)3366-8293
3rd Dorm Juhn-Hung Lee (02)3366-6396 66396 (02)3366-3366
# 16346
4th Dorm Li-Hao Kuo (02)3366-8292 68292 (02)3366-8295
5th Dorm Ming-Tzu Cheng (02)3366-6518 66518 (02)3366-3366
# 16346
6th Dorm Tzu-Shian Chuang (02)3366-6566 66566 (02)3366-3366
# 16944
7th Dorm Wei-Chih Lin (02)3366-6543 66543 (02)3366-3366
# 16518
8th Dorm Chien-Lin Wu (02)3366-6585 66585 (02)3366-3366
# 16944
Women Freshman Women Dorm
Chia-Hsuan Huang
Jong-Fang Wu
(02)3366-7029
(02)3366-7288
67029
67288
(02)3366-7825
1st Dorm Chueh Wang (02)3366-7808 67808 (02)3366-7174
2nd Dorm Yi-Ting Dai (02)3366-7975 67975 (02)3366-7197
3rd Dorm Yun-Chia Tsai (02)3366-7060 67060 (02)3366-7174
4th Dorm Yen-Shien Chen (02)3366-8296 68296 (02)3366-8295
5th Dorm Chia-Jung Ho (02)3366-7196 67196 (02)3366-7197
6th Dorm Shu-Hua Lin (02)3366-8298 68298 (02)3366-8293
8th Dorm Pei-Rung Liu (02)3366-8607 68607 (02)3366-8700
9th Dorm Pei-Rung Liu (02)3366-8607 68607 (02)3366-8700
Graduate 1st Dorm (Men) Ching-Lun Hung  (02)3366-8679 68679 (02)3366-7119
1st Dorm (Women) Chun-Ya Chen (02)3366-7215 67215 (02)3366-7119
3rd Dorm(Guo Qing) Lu-Tung Chen (02)3366-3357 69669 (02)3366-8833
Si-Min Wu (02)3366-9669 63357 (02)3366-8833
BOT Chang Hsing A Xiao-Jie Hu (02)3366-6028
992-10127
993-10127 (02)2363-1066
# 10199
# 20199
# 30199
993-10199 (In campus)
Chang Hsing B Yen-Hui Lin (02)3366-6027
992-20153
992-20153
Shui-Yuan A Shu-Wen Hsu (02)2363-1066
#10130
993-10130
Shui-Yuan B Ia-Fen Iang (02)2363-1066
#20174
993-20174
Shui-Yuan C (Men) Yi-Chen Lin (02)3366-9554
#30157
993-30157
Shiu-Yuan C (Women) Hsiu-Ling Wang (02)2363-1066
#30162
993-30162
Visits 3683